Installatie

Top  Previous  Next

Hieronder wordt beschreven hoe u onder Windows een fotolijst map kunt aanmaken welke te gebruiken is binnen Tell-e.

 

Mappen aanmaken

 

 

Open Windows Verkenner.

 

Doe dit bij voorkeur op een van de Tell-e Show PC's zelf. Deze staan altijd aan en om die reden zal de Fotolijst map ook altijd toegankelijk zijn. Ook wordt het netwerkverkeer op die manier verder beperkt.

 

 

Ga naar de schijf waar u de foto's op wilt bewaren. Bijvoorbeeld de C schijf.

 

 

Maak een nieuwe map aan middels een rechtermuisklik en kies voor:

 

Nieuw > Map

 

Geef de map een toepasselijke naam, bijvoorbeeld Fotolijst.

 

U kunt er voor kiezen om alle foto's in één map te plaatsen. Mocht u echter meerdere Fotolijst plug-ins willen gebruiken met verschillende foto's dan kunt u in de zojuist aangemaakte map extra mappen aanmaken, bijvoorbeeld:

 

C:\Fotolijst\Uitverkoop

 

C:\Fotolijst\Nieuwe collectie

 

 

Deel nu de map Fotolijst. Ook al heeft u meerdere mappen aangemaakt bij stap 3, u hoeft alleen de bovenste map te delen. Doe dit door een rechtermuisklik te geven op de map en te kiezen voor:

 

Delen met > Specifieke personen ...

 

 

Selecteer Iedereen en klik op Toevoegen. Druk vervolgens op Delen.

 

 

 

De map is nu gedeeld. Schrijf de naam van de koppeling op, in dit geval:

 

\\LAPTOP\Fotolijst

 

Druk op Gereed.

 

 

Snelkoppelingen aanmaken

 

 

Ga naar het bureaublad van de PC waar vandaan u de foto's wilt toevoegen. Dit kan iedere willekeurige PC binnen het netwerk van de Tell-e Show PC's zijn.

 

U kunt de stappen in dit onderdeel op meerdere PC's uitvoeren als u vanaf meerdere locaties afbeeldingen wilt toevoegen.

 

 

Geef een rechtermuisklik op een leeg gedeelte van het bureaublad en kies voor:

 

Nieuw > Snelkoppeling

 

 

Voer de naam van de eerste map in die u heeft aangemaakt bij Stap 3 van Mappen aanmaken. U gebruikt hiervoor als basis de naam die u heeft genoteerd bij Stap 5 van Mappen aanmaken. Heeft u geen extra mappen aangemaakt dan gebruikt u alleen de naam van Stap 5.

 

 

Druk op Volgende.

 

 

Geef de snelkoppeling een herkenbare naam.

 

 

Druk op Voltooien.

 

 

Indien u bij Stap 3 van Mappen aanmaken meerdere mappen heeft aangemaakt herhaalt u Stap 2 t/m 4 van dit onderdeel voor iedere map.

 

 

Algemene Windows instellingen voor delen.

 

 

Open het Windows Configuratiescherm.

 

Klik op Netwerk en internet.

 

 

 

Klik op Netwerkcentrum.

 

 

 

Klik op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 

 

 

Klik op Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen. Klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.