Tell-e Create

Top  Previous  Next

Hier wordt beschreven hoe u een Fotolijst (map) Plug-in koppelt aan een map met afbeeldingen voor de plug-in. Het aanmaken van de mappen staat omschreven in het onderdeel Installatie.

 

Stap 1

 

Plaats een Fotolijst (map) Plug-in op een pagina in uw presentatie. U vindt de Fotolijst (map) Plug-in onder Plug-ins toevoegen.

 

Stap 2

 

De Bron Selectie (map) dialoog verschijnt. Druk vervolgens op nieuw.

 

Stap 3

 

De Bron Eigenschappen (map) dialoog verschijnt nu. Voer alle gegevens in. Onder Map voert u een van de namen in die u bij Installatie, Mappen aanmaken, Stap 5 heeft opgeschreven. Druk vervolgens op OK.

 

Stap 4

 

U bent nu weer terug in de Bron Selectie (map) dialoog. Druk ook hier op OK.  De Fotolijst (map) Plug-in is nu gekoppeld aan de fotolijst map.

 

Stap 5

 

Indien u bij Installatie, Mappen aanmaken, Stap 5 meerdere mappen heeft aangemaakt herhaalt u Stap 1 t/m 4 voor iedere map.