Tell-e Online koppelen

Top  Previous  Next

Middels Tell-e Online kunt u op een eenvoudige manier RSS feeds aanmaken die u kunt weergeven in Tell-e Show 3 middels een Tickertape (RSS) Block of Tekst (RSS) Block.

 

Stap 1

 

Plaats in Tell-e Create 3 een Tickertape (RSS) Block of Tekst (RSS) Block in uw presentatie. De Bron Selectie dialoog verschijnt.

 

Stap 2

 

Maak een nieuwe bron aan. De Bron eigenschappen dialoog verschijnt.

 

U dient hier een URL in te voeren die Tell-e 3 aangeeft waar de door Tell-e Online gemaakte RSS feeds gevonden kunnen worden. Deze URL is als volgt opgebouwd:

 

http://[PC]/[VIRTUELEMAP]/[RSSFEED]

 

In de volgende stappen wordt uitgelegd welke waarden u dient in te geven voor [PC], [VIRTUELEMAP] en [RSSFEED].

 

Stap 3

 

http://[PC]/[VIRTUELEMAP]/[RSSFEED]

 

[PC] dient u te vervangen door ofwel het IP adres ofwel de DNS naam van de PC waarop Tell-e Online is geïnstalleerd.

 

Als het IP adres van de Tell-e Online PC bijvoorbeeld 192.168.1.100 is dan ziet de URL er als volgt uit:

 

http://192.169.1.100/[VIRTUALFOLDER]/[RSSFEED]

 

Stap 4

 

http://192.169.1.100/[VIRTUELEFOLDER]/[RSSFEED]

 

[VIRTUELEFOLDER] dient u te vervangen door de alias van de virtuele map die u heeft ingevoerd bij Configureren IIS > Virtuele map aanmaken > Stap 3. In dit voorbeeld is dat rss. De URL ziet er nu als volgt uit:

 

http://192.169.1.100/rss/[RSSFEED]

 

Stap 5

 

http://192.169.1.100/rss/[RSSFEED]

 

Tot slot dienen we [RSSFEED] te vervangen. Hier dient de naam van de in Tell-e Online aangemaakte RSS feed te staan met de toevoeging .xml. Wanneer u bijvoorbeeld een RSS feed hebt aangemaakt met naam mededelingen dan ziet de uiteindelijke URL er als volgt uit:

 

http://192.169.1.100/rss/mededelingen.xml

 

Wanneer u nu de nieuwe RSS bron opslaat bent u klaar om de RSS feed te gebruiken.