Installatie algemeen

Top  Previous  Next

De installatie procedure is identiek voor alle Tell-e 3 Core applicaties. Het enige verschil zit hem in het installatiebestand dat u gebruikt. Iedere applicatie heeft zijn eigen installatiebestand.

 

Vereisten

 

 

Tell-e 3 kan geïnstalleerd worden op een pc met daarop Windows XP, Windows Vista of Windows 7.

 

 

Tell-e 3 vereist Windows Media Player versie 11 of later.

 

Indien u gebruik maakt van Windows XP is het niet mogelijk om een latere versie dan versie 11 te installeren. Maakt u gebruik van Windows 7 dan is Windows Media Player 12 reeds geïnstalleerd.

 

 

Tell-e 3 maakt gebruik van het .NET 4.0 Framework. Wanneer u de installatieprocedure volgt zoals omschreven, wordt door Tell-e zelf gecontroleerd of dit is geïnstalleerd. Zo niet dan zal Tell-e 3 u voorstellen om dit te downloaden en te installeren.

 

 

De Tell-e 3 setupbestanden maken gebruik van het Windows Installer 4.5. Wanneer u de installatieprocedure volgt zoals omschreven, wordt door Tell-e zelf gecontroleerd of dit is geïnstalleerd. Zo niet dan zal Tell-e 3 u voorstellen om dit te downloaden en te installeren.

 

 

Downloaden

 

U kunt de installatiebestanden downloaden van het support gedeelte van de Tell-e website. U heeft hiervoor uw Tell-e gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Heeft u deze nog niet? Neem dan contact op met uw Tell-e leverancier.

 

Installeren

 

In de regel worden de Tell-e 3 Core applicaties op verschillende pc’s geïnstalleerd. Het aantal pc’s is mede afhankelijk van de door u gekozen Tell-e configuratie: Professional of Enterprise.

 

Wanneer u heeft gekozen voor de Tell-e Professional configuratie zullen Tell-e Create 3 en Tell-e Send 3 op dezelfde pc geïnstalleerd moeten worden. Maakt u gebruik van de Tell-e Enterprise configuratie dan kunnen Tell-e Create 3 en Tell-e Send 3 ieder op een eigen pc worden geïnstalleerd. Iedere Tell-e Show 3 applicatie zal op een eigen pc worden geïnstalleerd.

 

 

Pak het relevante ZIP bestand uit dat u heeft gedownload van de Tell-e website. U treft twee bestanden aan: een genaamd setup.exe en een genaamd Tell-e … setup.msi. Dubbelklik op het bestand genaamd setup.exe.

 

Het kan zijn dat u de melding krijgt dat het .NET Framework 4.0 niet is geïnstalleerd. Volg de instructies in de dialoog om deze automatisch te downloaden en te installeren. Mogelijk dient u hierna uw pc te herstarten. Hierna zal de installatieprocedure van de Tell-e 3 software automatisch hervatten.

 

 

In de Tell-e 3 installatiedialoog dient u alle standaardinstellingen te accepteren. De installatie wordt na de laatste dialoog gestart.

 

 

Ga nu naar het Start menu van Windows en navigeer naar Tell-e 3 > Core > Tell-e … > Tell-e … en klik hierop. De zojuist geïnstalleerde Tell-e applicatie wordt gestart. Wanneer het een nieuwe installatie betreft verschijnt een dialoog waarin wordt gevraagd om een licentiecode. Kopieer de code bij punt 1 uit de dialoog in een e-mail en vermeldt hierbij om welke Tell-e Core applicatie het gaat (Tell-e Create 3, Tell-e Send 3 of Tell-e Show 3). Stuur deze e-mail naar uw Tell-e leverancier.

 

 

U ontvangt van uw Tell-e leverancier een e-mail met daarin de licentiecodes. Per applicatie heeft u 1 of 2 licentiecodes nodig. Bij de applicatie specifieke onderdelen in dit onderdeel wordt uitgelegd welke code u waarvoor nodig heeft.