Tell-e Create activeren en configureren

Top  Previous  Next

In dit onderdeel wordt omschreven hoe u Tell-e Create 3 kunt activeren en configureren. Dit maakt deel uit van het onderdeel Tell-e installeren en configureren en u wordt aangeraden dit onderdeel in de aangegeven volgorde te doorlopen.

 

Licentiecode invoeren

 

U ontvangt voor Tell-e Create 3 twee licentiebestanden van uw Tell-e 3 leverancier: een met het bijschrift Cr en een met CrSh.

 

 

Deze code dient u in te voeren in de licentiedialoog die opent wanneer u Tell-e Create 3 start.

 

 

Deze code dient u in te voeren in de licentiedialoog die opent wanneer u in Tell-e Create 3 een presentatie heeft geopend en op de afspeelknop in de knoppenbalk drukt.

 

 

Configureren

 

U dient Tell-e Create 3 te configureren zodat deze in staat is om presentatie updates te versturen naar Tell-e Send 3. Volg hiervoor onderstaande stappen.

 

N.B. Er wordt bij sommige stappen een onderscheid gemaakt tussen de Tell-e Professional en de Tell-e Enterprise configuratie.

 

 

Start Tell-e Create 3.

 

 

Druk in de knoppenbalk op de knop groepen. De Groepen dialoog verschijnt nu.

 

 

Voer in het tabblad Clients de volgende waarden in:

 

 

1.Selecteer de Tell-e Send 3 Client genaamd localhost in de linkerkolom en druk op de knop aanpassen.

2.Gebruikersnaam: Voer hier de gebruikersnaam in die u bij Tell-e Send > Configureren > Stap 3a heeft gekozen.

3.Password:  Voer hier het wachtwoord in dat u bij Stap 3 van Tell-e Send activeren en configureren heeft gekozen.

4.Druk op de knop opslaan.

5.Druk op de knop nieuw en vervolgens op Show Client toevoegen.

6.Naam:  Voer hier de gebruikersnaam in die u bij Stap 3 van Tell-e Show activeren en configureren heeft gekozen.

7.Druk op de knop opslaan.

8.Herhaal de stappen 5 tot en met 8 voor al uw Tell-e Show 3 installaties.

 

 

1.Druk op de knop nieuw en vervolgens op Send Client toevoegen.

2.IP - Host: Het IP adres of de computernaam van de pc waar Tell-e Send 3 op staat geïnstalleerd.

3.Gebruikersnaam: Voer hier de gebruikersnaam in die u bij Tell-e Send > Configureren > Stap 3a heeft gekozen.

4.Password:  Voer hier het wachtwoord in dat u bij Stap 3 van Tell-e Send activeren en configureren heeft gekozen.

5.Druk op de knop opslaan.

6.Druk op de knop nieuw en vervolgens op Show Client toevoegen.

7.Naam:  Voer hier de gebruikersnaam in die u bij Stap 3 van Tell-e Show activeren en configureren heeft gekozen.

8.Druk op de knop opslaan.

9.Herhaal de stappen 6 tot en met 9 voor al uw Tell-e Show 3 installaties.

 

 

 

Voer in het tabblad Groepen de volgende waarden in:

 

1.Druk op de knop nieuw en vervolgens op > Groep toevoegen (top niveau).

2.Druk op de knop aanpassen en voer een naam in voor de groep. Klik op een willekeurige plek in de linkerkolom om de naam op te slaan.

3.Voeg indien gewenst een of meerdere subgroepen toe door op nieuw te drukken en vervolgens op Groep toevoegen (top niveau).

4.Selecteer aan de rechterzijde een Show Client.

5.Druk op de knop nieuw > Toevoegen Show Client.

6.Herhaal de stappen 4 en 5 voor al uw Tell-e Show 3 installaties.

 

U bent nu klaar met het configureren van Tell-e Create 3.