Een vast publiek IP adres krijgen

Top  Previous  Next

Onderstaande stappen beschrijven hoe u middels DynDNS presentaties kunt versturen naar Tell-e Show 3 wanneer deze op een andere locatie draait dan Tell-e Send 3 en deze geen deel uitmaken van hetzelfde (virtuele) netwerk.

 

Algemeen

 

Als u middels Tell-e 3 informatie wilt oversturen tussen twee verschillende geografische locaties dan gaat dit via het internet. Tell-e Show 3 vraagt periodiek aan Tell-e Send 3 of er een nieuwe presentatie beschikbaar is. Dit doet hij door een verzoek te sturen naar Tell-e Send 3 op basis van het IP adres of de computernaam van de PC waar Tell-e Send 3 op draait. Wanneer Tell-e Send 3 niet binnen hetzelfde (virtuele) netwerk draait als Tell-e Show 3 zal dit verzoek over het publieke internet gaan.

 

U dient dan niet het IP adres van de PC waar Tell-e Send 3 op draait in te stellen in de Tell-e Show 3 Instellingen dialoog maar het IP adres van de router op de relevante locatie, het zogenaamde publieke IP adres. U kunt uw publieke IP adres opvragen via www.mijnip.nl. Dit IP adres is waarschijnlijk echter geen vast IP adres. Dit houdt in dat het IP adres op een willekeurig moment kan wijzigen en u deze wijzigingen vervolgens handmatig dient door te voeren in al uw Tell-e Show 3 pc's.

 

Om dit te voorkomen zijn er twee oplossingen: of u neemt een internetabonnement met een vast publiek IP adres of u maakt een DynDNS account aan. Deze laatste optie is de eenvoudigste en kost circa $20,- per jaar.

 

DynDNS account aanmaken

 

Op de DynDNS website kiest u voor de optie Dyn DNS Pro. U maakt een alias aan, bijvoorbeeld uw bedrijfsnaam (zonder spaties), en u kiest een extensie. Er worden verschillende extensies ter beschikking gesteld door DynDNS, bijvoorbeeld .dyndns.biz of .dnsalias.com. Uw DNS verwijzing ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

 

silva-it.dyndns.biz

 

DynDNS Update Client installeren

 

Door alleen het aanmaken van een DynDNS account hebben we het probleem van het wisselen van uw publieke IP adres nog niet opgelost. Dat doen we echter eenvoudig door een DynDNS Update Client te installeren, bijvoorbeeld op de PC waar Tell-e Send 3 draait, die het wijzigen van uw publieke IP adres automatisch doorgeeft aan DynDNS.

 

DynDNS naam instellen

 

De DNS verwijzing die u bij de stap DynDNS account aanmaken hebt aangemaakt stelt u in de instellingen dialoog van Tell-e Show 3 in:

 

[Tabblad] Tell-e Send > [Groep] Algemeen > [Veld] IP - Host

 

Router configureren

 

U zult tevens een tweetal poorten in uw firewall moeten forwarden naar de PC waar Tell-e Send 3 op draait. Het gaat hierbij om de poorten die ingesteld staan in de instellingen dialoog van Tell-e Send 3 en de instellingen dialoog van Tell-e Show 3. De standaard waardes voor de poorten zijn 8092 (communicatie, SOAP) en 8022 (data, SFTP). Hoe u de portforwarding dient in te stellen in de router is afhankelijk van het model en type. U kunt deze informatie vinden in de (online) handleiding van uw router.

 

Houdt u er rekening mee dat bij het instellen van de portforwarding u een IP adres of computernaam dient op te geven van de PC waarnaar deze poorten moeten worden doorgestuurd. Gebruik hiervoor het IP adres of de computernaam van de PC waar Tell-e Send 3 op draait. Indien u gebruik maakt van het IP adres dan dient u er voor te zorgen dat dit niet wijzigt. Indien mogelijk wordt u daarom aangeraden gebruik te maken van de computernaam.