Windows Gebruikersmap

Top  Previous  Next

Tell-e gebruikt de Windows gebruikersmap om bepaalde instellingen op te slaan. De precieze locatie van deze map verschilt per versie van Windows. Hieronder wordt uitgelegd waar u de map kunt vinden voor iedere door Tell-e ondersteunde Windows versie.

 

Windows XP

 

 

Open uw Windows Verkenner en navigeer naar:

 

C:\Documents and Settings\UWGEBRUIKERSNAAM

 

Vervang UWGEBRUIKERSNAAM door de gebruikersnaam waarmee u inlogt. Logt u bijvoorbeeld in onder de naam Frank dan dient u te navigeren naar:

 

C:\Documents and Settings\Frank

 

Logt u met geen enkele gebruikersnaam in dan dient u de map Administrator te openen. In de rest van de stappen gebruiken we deze map.

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Vul de padverwijzing in de adresbalk, hierboven aangegeven met een groene pijl, verder aan:

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data

 

Druk vervolgens op Enter. De map Application Data wordt nu geopend. Deze map is normaliter verborgen, vandaar deze omweg.

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Navigeer nu naar:

 

Tell-e 3.0

 

 

Windows 7

 

 

Open uw Windows Verkenner en navigeer naar:

 

C:\Gebruikers\UWGEBRUIKERSNAAM

 

Vervang UWGEBRUIKERSNAAM door de gebruikersnaam waarmee u inlogt. Logt u bijvoorbeeld in onder de naam Frank dan dient u te navigeren naar:

 

C:\Gebruikers\Frank

 

In de rest van de stappen gebruiken we deze map.

 

Logt u met geen enkele gebruikersnaam in dan dient u de map Administrator te openen.

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Vul de padverwijzing in de adresbalk, hierboven aangegeven met een groene pijl, verder aan:

 

C:\Gebruikers\Frank\AppData

 

Druk vervolgens op Enter. De map AppData wordt nu geopend. Deze map is normaliter verborgen, vandaar deze omweg.

 

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

Navigeer nu naar:

 

Roaming\Tell-e 3.0