Animaties

Top  Previous  Next

Binnen Tell-e zijn alle Blocks, Plug-ins en pagina's te animeren. Middels deze dialoog kunt u een transitie bekijken en toevoegen.

 

Schermafbeelding

 

 

 

Algemeen

 

 

Geeft de naam van de door het geselecteerde Block of pagina gebruikte animatie weer. Door op het pijltje aan de rechterzijde te klikken ontvouwt een lijst met daarin de namen van alle animaties die Tell-e ondersteunt.

 

 

Geeft een voorbeeld weer van de bij Type geselecteerde animatie.