RSS feed

Top  Previous  Next

U kunt hier een bestaande RSS feed bron selecteren, aanpassen of een nieuwe bron aanmaken.

 

Schermafbeelding

 

 

Bron

 

 

Hier worden alle relevante bronnen getoond die reeds voorkomen in de huidige presentatie. Door op de pijl uiterst rechts te klikken ontvouwt zich een lijst van waaruit u een selectie kunt maken. Indien de lijst leeg is of de gewenste bron niet voorkomt kunt u een nieuwe bron aanmaken door op de knop nieuw te drukken. De geselecteerde bron kunt u bewerken door op de knop aanpassen te drukken.

 

 

Een RSS feed bestaat altijd uit een Titel en Omschrijving, bijvoorbeeld:

 

Alle nieuwe malware richt zich op Android (titel)

 

AMSTERDAM – Alle nieuwe malware die tijdens het derde kwartaal van 2011 ontdekt is, is gericht op Android. Het aantal bedreigingen voor het mobiele platform neemt explosief toe. (omschrijving)

 

Hier kunt u dus aangeven welke informatie getoond dient te worden.

 

Wanneer u gebruik maakt van een Tickertape (RSS) Block kunt u alleen de Titel weergeven.

 

Indien u een Afbeelding (RSS) Block wilt toevoegen kunt u kiezen voor de optie Afbeelding. Indien de RSS feed per artikel een afbeelding bevat zal deze worden weergegeven. Echter bevatten niet alle RSS feeds afbeeldingen.

 

 

Tekst (RSS) Block of Afbeelding (RSS) Block

 

 

Een RSS feed bestaat meestal uit meerdere berichten, bijvoorbeeld:

 

1.Alle nieuwe malware richt zich op Android

2.LivingSocial wil 200 miljoen ophalen met beursgang

3.Mede-oprichter Google doneert 500.000 dollar aan Wikipedia

 

U kunt ervoor kiezen om met een Tekst (RSS) Block of Afbeelding (RSS) Block een of meerdere berichten per pagina weer te geven. Wanneer u kiest voor meerdere berichten dient u per Tekst (RSS) Block of Afbeelding (RSS) Block de onderlinge volgorde aan te geven.

 

Plaats u bijvoorbeeld 3 Tekst (RSS) Blocks boven elkaar en geeft u ze een volgorde van 1 tot en met 3 dan zal het eerste Tekst (RSS) Block de titel van het eerste nieuwsbericht laten zien, het tweede Tekst (RSS) Block de titel van het tweede bericht, enzovoorts. Wanneer de volgende set met berichten worden getoond zal het eerste Tekst (RSS) Block bericht nummer vier laten, het tweede Tekst (RSS) Block bericht nummer vijf, enzovoorts.