Database

Top  Previous  Next

U kunt hier een bestaande database bron selecteren, aanpassen of een nieuwe bron aanmaken.

 

Schermafbeelding

 

 

Bron

 

 

Hier worden alle relevante bronnen getoond die reeds voorkomen in de huidige presentatie. Door op de pijl uiterst rechts te klikken ontvouwt zich een lijst van waaruit u een selectie kunt maken. Indien de lijst leeg is of de gewenste bron niet voorkomt kunt u een nieuwe bron aanmaken door op de knop nieuw te drukken. De geselecteerde bron kunt u bewerken door op de knop aanpassen te drukken.

 

 

Voer hier de naam in van de kolom die u wilt tonen.

 

 

Tekst (Database) Block

 

 

Wanneer u gegevens opvraagt uit een tabel krijgt u vaak meerdere waarden terug, zogenaamde records.

 

U kunt ervoor kiezen om met een Tekst (database) Block een of meerdere records per pagina weer te geven. Wanneer u kiest voor meerdere records dient u per Tekst (database) Block de onderlinge volgorde aan te geven.

 

Plaats u bijvoorbeeld 3 Text (database) Blocks boven elkaar en geeft u ze een volgorde van 1 tot en met 3 dan zal het eerste Tekst (database) Block de kolomwaarde van het eerste record laten zien, het tweede Tekst (RSS) Block de kolomwaarde van het tweede record, enzovoorts. Wanneer de volgende set met records worden getoond zal het eerste Tekst (database) Block de kolomwaarde van record nummer vier laten, het tweede Tekst (database) Block de kolomwaarde van record nummer vijf, enzovoorts.