Bron Selectie

Top  Previous  Next

Tell-e 3 maakt veelvuldig gebruik van (informatie)bronnen. In deze dialoog kunt u een nieuwe bron aanmaken of een bestaande bron selecteren.