Planning

Top  Previous  Next

Middels een planning geeft u aan wanneer een presentatie getoond moet worden.

 

Om een presentatie af te kunnen spelen dient u deze toe te voegen aan een planning. Een planning dient altijd een standaard presentatie te bevatten. Wanneer u een planning verstuurd met uitsluitend een standaard presentatie dan zal deze continu worden afgespeeld. Wanneer daarnaast nog andere presentaties zijn ingepland dan zullen deze worden afgespeeld op het juiste tijdstip in plaats van de standaard presentatie.

 

Schermafbeelding

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

 

Planning

 

 

Hier kunt u een planning selecteren om te bewerken.

 

 

Hiermee voegt u een nieuwe planning toe.

 

N.B. U dient een logische naam aan de planning te geven. Deze naam is alleen van belang voor uzelf. In het onderdeel Verzenden selecteert u de te versturen planning op basis van de deze naam.

 

 

Hiermee kunt u de naam van de geselecteerde planning wijzigen.

 

N.B. U dient een logische naam aan de planning te geven. Deze naam is alleen van belang voor uzelf. In het onderdeel Verzenden selecteert u de te versturen planning op basis van de deze naam.

 

 

Hiermee verwijdert u de geselecteerde planning.

 

 

Een planning dient altijd een standaard presentatie te bevatten. De standaard presentatie is de presentatie die wordt getoond tenzij er volgens de planner aan de rechterzijde een andere presentatie actief zou moeten zijn.

 

Wanneer u een planning verstuurt met alleen een standaard presentatie, zal deze presentatie continu afgespeeld worden.

 

 

Geplande presentaties

 

Hier ziet u een overzicht van alle geplande presentaties in de geselecteerde planning. De standaard presentatie komt in deze lijst niet voor.

 

Door op een presentatie te klikken wordt deze getoond in de planner aan de rechterzijde. Wanneer het om presentaties gaat met een terugkeerpatroon wordt de allereerste presentatie getoond.

 

Door een rechtermuisklik op een presentatie te geven krijgt u de mogelijkheid om deze te verwijderen uit de planning.

 

Planner rechterzijde

 

In de planner die u aan de rechterzijde van het scherm ziet kunt u presentaties inplannen. Ingeplande presentaties hebben altijd voorrang op de standaard presentatie en kunnen niet overlappen. Er is dus altijd precies 1 presentatie actief.

 

U kunt een presentatie inplannen door te klikken op de relevante datum en tijd in de planner. Door de linkermuisknop ingedrukt te houden en te slepen kunt u meerdere tijdseenheden selecteren. Wanneer u een selectie heeft gemaakt geeft u een rechtermuisklik en kiest voor de optie Toevoegen. Er verschijnt nu een dialoog waarin u een in te plannen presentatie kunt selecteren. Dit mag niet de standaard presentatie zijn.

 

Wanneer u een reeds geplande presentatie selecteert en een rechtermuisklik hierop geeft kunt u kiezen voor een aantal opties:

 

Verwijderen: hiermee verwijdert u de geselecteerde presentatie uit de planner.

Herhaling: hiermee kunt u een terugkeerpatroon instellen.

Tijdschaal: hiermee wijzigt u de tijdsindeling en kunt u presentaties plannen tot op 5 minuten nauwkeurig.