Presentatie

Top  Previous  Next

Alle instellingen die u hier kunt wijzigen hebben betrekking op de manier waarop de presentatie in zijn geheel wordt weergegeven.

 

Schermafbeelding

 

 

 

Resolutie

 

 

Algemeen

 

De verhouding geeft aan wat de relatie is tussen de hoogte van de presentatie en de breedte. De verhouding die veruit het meest voorkomt is 16 x 9. Hiermee wordt bedoeld dat de breedte van het scherm 16 eenheden bedraagt en de breedte 9. De resolutie 1920 x 1080 is een voorbeeld van een 16 x 9 verhouding. Deze resolutie wordt overigens ook wel Full HD genoemd. Wanneer we 1920 delen door 16 krijgen we 120 en als we dit weer vermenigvuldigen met 9 krijgen we 1080. De verhouding is dus 16 x 9.

 

Door gebruik te maken van de ratio in plaats van de resolutie is Tell-e in staat om de presentatie goed weer te geven op verschillende beeldschermen. Niet ieder beeldscherm dat een beeldverhouding heeft van 16 x 9 ondersteunt ook een resolutie van 1920 x 1080. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de resolutie van het scherm niet hoger gaat dan 1280 x 720. Tell-e is echter in staat om de presentatie te vergroten of, zoals in dit geval nodig zou zijn, te verkleinen zonder dat dit een vertekend beeld oplevert.

 

U heeft echter ook de mogelijkheid om handmatig een resolutie te specificeren door voor de optie Handmatig te kiezen (zie: Resolutie).

 

Voor meer informatie zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldverhouding.

 

Welke instelling?

 

Welke instelling u hier dient te kiezen hangt af van het type beeldscherm dat u heeft. De kans is echter zeer groot dat de 16 x 9 instelling voor u de juiste is.

 

 

Algemeen

 

We weten inmiddels dat er standaard verhoudingen zijn tussen de breedte en de hoogte van het scherm (zie: Verhouding). Een beeldscherm kan echter 'normaal' geplaatst zijn of gekanteld (rechtopstaand). De normale stand heet Landschap en de gekantelde stand heet Portret. Wanneer een ratio van 16 x 9 is geselecteerd en de orientation op Portret staat dan is de verhouding dus 9 x 16 geworden.

 

Welke instelling?

 

Dit is eenvoudig te achterhalen door te bepalen of het beeldscherm breder is dan hoger (Landschap) of andersom (Portret).

 

 

Algemeen

 

Wanneer de verhouding en/of de resolutie van de presentatie afwijkt van die van het beeldscherm dat deze moet vertonen dient Tell-e een beslissing te nemen hoe de presentatie geschaald moet worden. Er zijn drie keuzemogelijkheden welke hieronder middels een voorbeeld worden verduidelijkt. Ieder voorbeeld bestaat uit een pagina met een lichtgrijze achtergrondkleur en in alle hoeken een niet transparant Tell-e logo.

 

Gelijkmatig

 

De Gelijkmatig instelling maakt de presentatie zo klein/groot mogelijk zonder de hoogte/breedte verhouding aan te passen.

 

In onderstaand voorbeeld is de resolutie van de presentatie afwijkend van die van het beeldscherm maar komt de verhouding  overeen. De presentatie kan dus schermvullend worden weergegeven.

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

 

Opvullen

 

De Opvullen instelling zorgt ervoor dat de presentatie altijd schermvullend wordt weergegeven. Ook wanneer dit tot gevolg heeft dat de hoogte/breedte verhouding moet worden aangepast.

 

In onderstaand voorbeeld zijn zowel de resolutie als de verhouding van de presentatie afwijkend van die van het beeldscherm. Zoals u ziet worden de afbeeldingen in de breedte uitgerekt om de presentatie toch schermvullend weer te kunnen geven.

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

 

Niet

 

De Niet instelling laat de presentatie op de oorspronkelijke grootte, en dus ook met de oorspronkelijk verhouding zien. De presentatie wordt gecentreerd weergegeven. Indien de presentatie kleiner is dan het beeldscherm wordt de lege ruimte opgevuld met de in deze dialoog ingestelde opvulkleur (zie: Opvulkleur).

 

N.B. Wanneer de presentatie groter is dan het beeldscherm wordt de presentatie linksboven in beeld uitgelijnd en zal een deel van de presentatie buiten het beeld vallen.

 

In onderstaand voorbeeld is de presentatie net iets kleiner dan het beeldscherm en is gekozen voor de kleur zwart om de lege ruimte mee op te vullen.

 

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

 

 

Welke instelling?

 

De Gelijkmatig instelling zal in de meeste gevallen goed zijn, mits de verhouding (zie: Verhouding) goed is ingesteld.

 

 

Algemeen

 

Zoals bij het voorbeeld Schalen > Niet (zie: Stretch) blijkt, kan het voorkomen dat de presentatie niet schermvullend wordt weergegeven. De kleur die wordt gebruikt om de lege ruimte op te vullen kunt u hier instellen.

 

Welke instelling?

 

Aangezien de meeste schermen een donkere, veelal zwarte rand hebben is de kleur zwart het meest voor de hand liggend.

 

 

Algemeen

 

De resolutie is het aantal pixels dat een beeldscherm in de breedte en in de hoogte heeft. Een resolutie van 1920 x 1080 wil zeggen dat het beeld is opgebouwd uit 1920 pixels in de breedte en 1080 pixels in de hoogte.

 

Wanneer u de verhouding (zie: Verhouding) aanpast wordt automatisch de resolutie aangepast. Ook wanneer u een andere instelling bij oriëntatie (zie: Oriëntatie) kiest wordt de resolutie automatisch aangepast. Door bij verhouding te kiezen voor de optie Handmatig kunt u de resolutie handmatig aanpassen. De optie oriëntatie wordt dan geblokkeerd aangezien u zelf de hoogte/breedte verhouding bepaald.

 

Welke instelling?

 

U zult waarschijnlijk prima kunnen volstaan met het instellen van een verhouding. Alleen wanneer u een echt afwijkend beeldscherm type heeft dient u de resolutie handmatig in te stellen.

 

 

Resolutie optimaliseren?

 

Bij een ratio van 16 x 9 wordt automatisch een resolutie ingesteld van 1920 x 1080. Mocht u een scherm hebben met een hogere of lagere resolutie maar wel in de verhouding 16 x 9 kunt u deze instelling gerust laten staan. Het is niet zo dat de omvang, het totale aantal MB's, van de presentatie kleiner wordt door de resolutie lager te zetten. De omvang van de presentatie wordt bepaald door de content die u hieraan toevoegt.

 

Het is dus van belang uw content aan te passen aan de uiteindelijke resolutie. Dus bijvoorbeeld geen afbeeldingen toevoegen met een resolutie hoger dan die van het beeldscherm. De overige optimalisaties handelt Tell-e voor u af.