Database

Top  Previous  Next

U kunt hier de eigenschappen van een database bron wijzigen.

 

Schermafbeelding

 

 

Algemeen

 

 

Algemeen

 

De naam wordt gebruikt om vanuit verschillende plaatsen binnen Tell-e Create 3 naar deze bron te verwijzen.

 

Welke instelling?

 

Kies bijvoorkeur een naam die omschrijft welke informatie er in de bron staat. Vraagt u bijvoorbeeld reserveringsinformatie op uit de database dan zou Reserveringen een goede naam zijn.

 

 

Database

 

 

Geef hier middels een connectiestring de locatie van de database op.

 

 

Selecteer hier het type van de database.

 

 

Query

 

 

Voer hier het SQL statement in waarmee u de database wilt bevragen.

 

 

Algemeen

 

Een van de grote voordelen van Tell-e 3 is het zelfstandig actueel houden van uw presentaties wanneer deze gebruik maken van informatie afkomstig van het internet. Middels de verversingstijd kunt u aangeven met welke frequentie Tell-e 3 een update dient te downloaden van de door u opgegeven bron.

 

Welke instelling

 

Welke verversingstijd u dient te kiezen is afhankelijk van hoe vaak de bron wordt ververst. Een RSS feed van een nieuwssite zal waarschijnlijk iedere 10 -15 minuten wel een update hebben. Een verversingstijd van 10 minuten is dus aan te raden. Het actuele weer zal echter minder snel wijzigen. In dat geval is een verversingstijd van bijvoorbeeld 60 minuten voldoende.

 

U wordt afgeraden de verversingstijd korter te zetten dan 10 minuten, tenzij dit noodzakelijk is.

 

Gebruik de instelling real-time alleen wanneer u er zeker van bent deze nodig te hebben.

 

Text (database) Block

 

 

Algemeen

 

Een Tekst (database) Block geeft de inhoud van een kolom weer van een record uit een tabel. Een tabel bestaat echter veelal uit meerdere records die allen getoond moeten worden. Hier geeft u aan hoelang één record zichtbaar is.

 

Welke instelling?

 

Dit is afhankelijk van uw voorkeur. Gaat het bijvoorbeeld om reserveringsinformatie waarbij verschillende kolommen worden getoond dan is 20-30 seconden vaak een goede interval.