Bron Eigenschappen

Top  Previous  Next

Tell-e maakt veelvuldig gebruik van (informatie)bronnen. In deze dialoog kunt u de instellingen van een bron wijzigen.

 

De dialoog bestaat uit de volgende tabbladen:

 

Locatie

RSS feed

Tekst

URL

 

Afhankelijk van de situatie zullen bepaalde tabbladen al dan niet ingeschakeld dan wel zichtbaar zijn.