Tell-e Create

Top  Previous  Next

Tell-e Create 3 gebruikt u voor het maken, inplannen en versturen van presentaties. Van alle Tell-e Core applicaties zult u verreweg de meeste tijd in Tell-e Create doorbrengen.